Дам 10 баллов за ответ

Дам 10 баллов за ответ

  • Кандай куйлерди ана шетте у бели сызылмайтын билесиндер,
  • Балбырауын сарала каз домбыра