Составьте диалог про домашнего животного (кошку) на казахском

Составьте диалог про домашнего животного (кошку) на казахском

  • -слем!
    -слем!
    -андай сен сйкт й жануары андай ?
    -мен-мысы! мен мысытарды жасы кремн , олар те жасы й жануарлары
  • У меня вася живт кот вася