Томендегі берілген создерден сойлемдер курандар

Томендегі берілген создерден сойлемдер курандар

  • Ана тл бзд алашы тлмз. лкендерден жасы асиеттерд йрену керек.Бзге бгн й тапсырмасына леджаттауа берд.Кп блу шн ктап оу керек. Абай нанбайлы Крыловты ледерн аударан.
  • Ана тылы улттык тылымыз болып саналады.